Hallituksen sähköpostikokous 18.72018 klo 18.00-20.00

Läsnä: Mikko Keränen, Kiira Juhola, Vellu Ormasuo, Juha Tolonen, Kati Kohtamäki, Jari Raiskio ja Arja Nevalainen. Lisäksi paikalla oli kunniapuheenjohtaja Raimo Viljanmaa

1. Kokouksen avaus, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Luottamus hallituksessa, toimenpiteet.
Puheenjohtaja kertoi, ettei yhteistyö sihteerin kanssa toimi ja pyydettäessä tekemään sihteerin vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä sihteeri toistuvasti kieltäytyy. Puheenjohtaja pyysi hallitusta nimeämään uuden sihteerin perusteena, ettei nykyinen halua tehdä hänelle osoitettuja tehtäviä. Puheenjohtajan esitys oli, että sihteeri hallitukselle valitaan ulkopuolelta ja väliaikaisesti sihteerin hommia hoitaa Mikko Keränen. Esitystä kannatettiin ja kun muita esityksiä ei tullut, esitys hyväksyttiin. Hallituksen toiminta on vaikeutunut koska hallituksen asioita laitetaan Facebookiin. Kommenteissa kritisoidaan hallituksen päätöksiä. Yhdistyslakia ja Venäjänajokoirayhdistyksen sääntöjä käytiin läpi ja kerrottiin että hallituksessa keskustellaan ja äänestetään. Hallituksen jäsenten äänestyksessä eniten ääniä saanut kanta voittaa ja on samalla hallituksen päätös asiasta. Kokouksessa painotettiin myös hallituksen tehtävää, joka on toteuttaa jäsenistön antamia tehtäviä. Päätöksen teko yhdistyksessä on yleisellä kokouksella. Tämä hallitus sai tehtävät vuosikokoukselta ja yksittäinen hallituksen jäsen ei voi toimia päätöksiä vastaan. Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä.

3. Vaitiolovelvollisuus.
Lainsäädäntö käsittelee yhdistyksen hallitusta kollektiivina. Hallituksen sisäisissä keskusteluissa täytyy vallita luottamus siihen, ettei keskustelut mene sivullisille. Keskustelua rajoittaa epäluottamus hallituksen sisällä.

4. Yhdistyksen toimintatavat, hallituksen toiminta.
Hallitus on toteuttamassa sitä tehtävää, jonka vuosikokous on sille antanut. Hallitus toimii lakien ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallitusta sitovat yhdistyksen säännöt. Hallituksen jäsenet eivät voi toimia sääntöjen vastaisesti. Keskustelu Facebookissa on täysin asiatonta yhdistyksen haukkumista. Tuo ei ole millään tavalla rakentavaa eikä yhdistyksen tavoitteiden mukaista. Hallituksen asiat eivät sinne kuulu. Hallituksen säännöissä on määritelty viralliset kanavat, joiden kautta keskustellaan. Jos halutaan jäsenille tarkoitetut Facebook sivut, on sääntöihin tehtävä muutosesitys vuoden loppuun mennessä. Sääntömuutokset tekee vuosikokous.

5. Muut asiat.
Facebookissa arvostellaan ja suorastaan haukutaan hallituksen ja yhdistyksen toimintaa. Mitään rakentavaa ehdotusta siellä ei ole esitetty. Hallituksen toiminnan kerrotaan olevan sääntöjen vastaista, muttei kerrota miten. Hallituksen säännöissä on määritelty viralliset kanavat, joiden kautta keskustellaan. Jos halutaan jäsenille tarkoitetut Facebook sivut, on sääntöihin tehtävä muutosesitys vuoden loppuun mennessä. Sääntömuutokset tekee vuosikokous.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Categories: Yleinen