Laadunhallintajärjestelmä Venäjänajokoirayhdistys ry 10.6.2018/AN

Venäjänajokoirayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää venäjänajokoiran käyttöominaisuuksia sekä rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa.
Asiakastyytyväisyyttä mitataan, analysoidaan ja parannetaan jatkuvan parantamisen periaatteella.
Venäjänajokoirayhdistys ry ja sen hallitus sitoutuvat toimimaan yhdistyksen säännöissä kirjattujen tavoitteiden/tarkoituksen mukaisesti.
Venäjänajokoirayhdistyksen toiminnassa tunnistetut prosessit:

1. Johtaminen
Hallituksen toiminta: Valtaa yhdistyksessä käyttää jäsenten kokous eli yhdistyksen kokous, mutta toimeenpanosta ja hallinnon pyörittämisestä huolehtii hallitus. Käytännössä hallitus on yhdistyksen kasvot ulospäin ja toiminnan moottori.

2. Jalostus
– JTO, PEVISA, jalostusneuvonta
– näyttelyt
– kokeet

3. Tiedottaminen
– koulutus
– lehti
– kotisivut
– sisäinen viestintä
– asiakastyytyväisyys mittarit

4. Yhteistyö
– Kennelliitto, kennelpiirit, muut rotujärjestöt ja -yhdistykset
– nuorisotoiminta
– muut maat, tuontikoirat

5. Varainhankinta
– tavaramyynti
– jäsen hankinta
– osallistuminen tapahtumien järjestämiseen

Prosesseja ohjaamassa Kennelliiton säännöt ja ohjeet, yhdistyslaki ja muu lainsäädäntö sekä
yhdistyksen omat säännöt

Kategoriat: Yleinen