Venäjänajokoirayhdistys Ry:n ylimääräinen kokous

9.9.2018 klo.13.00
Kenneltoimintakeskus Paavola, Suvantolantie 14 B, 87830 Nakertaja
Koollekutsuja Venäjänajokoirayhdistys Ry:n hallitus

1.Kokouksen avaus
-Puheenjohtaja avasi kokouksen

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.
-Puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Pulkkinen ja Sihteeriksi Tero Martikainen.
Pöytakirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Savolainen ja Teija Viljanmaa.Viljanmaa
poistui kokouksesta Esityslistan kohdan 5.jälkeen joten kokous valitsi hänen tilalleen
Suvi-Saija Kosken.

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
-Kutsut lähetetty kirjeenä neljä(4) viikkoa aikaisemmin.
-Kokouksessa paikalla kaksi henkilöä joilla ei ole äänioikeutta.

4.Hyväksytään kokouksen esityslista.
-Esityslista hyväksyttiin.

5.Pevisan muutokset vuosikokoksessa esitetyllä tavalla hyväksyttäväksi.
-Venäjänajokoiran PEVISA-ohjelma (voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen)

-Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen kennelliiton(SKL)
hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.

-Koirilla täytyy olla ennen jalostuskäyttöä annattu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto,
joka on annettu koiran täytettyä 12kk.

-Jälkeläismäärä uroksella sekä nartulla on enintään neljäkymmentä(40) pentua.
viimeinen pentue rekistöröidään kokonaisuudessaan.

-Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita lonkka-ja kyynärkuvauslausuntoa jos astutus
tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.

-Tämä PEVISA-esitys hyväksytään erikseen koolle kutsuttavassa kokouksessa.

6.Venäjänajokoirien kettumestaruuskokeen hakeminen SM-kokeeksi,järjestämisohje
ja valintasääntö.
-Enimmäismäärä 12 koiraa+ edellisvuoden mestari
-koirat valitaan paremmuusjärjestyksessä koetulosten perusteella.

7.Muut asiat
-Laatujärjestelmä,ohjeistus yhdistyksen toimintaan
-Puheenjohtaja jakoi kyselylomakkeen laatujärjestelmää koskien ja kertoi sen
tavoitteista.
-Syntyi keskustelua rotujärjestöksi hakemisesta,sekä sen hyödyistä että haitoista.

8.kokouksen päättäminen
-puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

Puheenjohtaja                                                         Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja                                              Pöytäkirjantarkastaja

Kategoriat: Yleinen