Kutsu
Tervetuloa Venäjänajokoirayhdistys Ry:n ylimääräisiin kokouksiin Puolangalle. Kokouksia on kaksi peräkkäin. Liitteenä molempien kokousten esityslistat sekä niiden liitteet.

Esityslista
Aika ja paikka: 6.12.2018 klo 19.00, Metsätyömieskoti Havutie 2, 89200 Puolanka

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Pevisa-esityksen hyväksyminen (Liite 1. Pevisa)
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

Koollekutsuja Venäjänajokoirayhdistys Ry:n hallitus

Kutsu
Venäjänajokoirayhdistys Ry:n ylimääräinen yleinen kokous. Tervetuloa!

Esityslista
Aika ja paikka: 6.12.2018 klo. 20.00 Metsätyömieskoti, Havutie 2, 89200 Puolanka

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Venäjänajokoirayhdistyksen toimihenkilöiden ja hallituksen luottamus, sekä mahdollinen
erottaminen (Liite 2 Kati Kohtamäen hallitukselle toimittama vaade ja hänen tekemä nimilista
allekirjoittaneista)
6. Vastustus rotujärjestöksi hakeutumista ja vaatimus asian uudelleen käsittelystä tässä
ylimääräisessä yleisessä kokouksessa (Liite2)
7. Toiminnantarkastajien valinta
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Koollekutsuja Venäjänajokoirayhdistys Ry:n hallitus

Liite 1:

Liite 2:
Nimilista

Kategoriat: Yleinen