Venäjänajokoirayhdistys RY.
Ylimääräinen yleinen kokous 30.12.2018

PÖYTÄKIRJA

1§ Jari Raiskio avasi kokouksen 17.04.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Ketoja, kokouksen sihteeriksi valittiin Maria Lammentausta ja pöytäkirjatarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Sami Vainila ja Pia Juola.

3§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi: kokouskutsu tullut kaikille ajoissa. Paikalla 15 jäsentä; yhteensä 43 ääntä.

4§ Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5§ Venäjänajokoirayhdistys ry:n puheenjohtajaksi valittiin Maria Lammentausta, hallituksen jäseniksi valittiin:
– Kiira Juholan tilalle Lauri Setälä, jatkaa hallituksessa puolitoista vuotta (2020)
– Jussi Tarkkala jatkaa kevääseen (2019)
– Jari Raiskio jatkaa puolitoista vuotta (2020)
– Kati Kohtamäki jatkaa puolitoista vuotta (2020)
– Mikko Keräsen tilalle Marko Ketoja (2019)
– Severi Matilaisen tilalle Mika Karjalainen (2019)

Varajäsenet:
– Jari Raiskion varajäsen Esko Huusko
– Kati Kohtamäen Seppo Hyvärinen
– Lauri Setälän Harri Lätti
– Marko Ketoja Jori Kohtamäki
– Mika Karjalaisen Pia Juola
– Jussi Tarkkalan Maarit Raiskio

6§ Toimihenkilöiden tarkastus, tarvittaessa heidän valinta: Marko Ketoja valittu Puolangan kokouksessa toiminnantarkastajaksi varalle, nyt ei voi toimia koska valittu hallitukseen. Sami Vainila valittiin tilalle.

7§ Muut asiat: Keskusteltiin Repo-ottelusta ja mahdollisista osallistujista. Keskusteltiin myös tuomareista ja mahdollisuudesta pitää listaa, jos henkilöt antavat siihen luvan. Päätettiin, että tilinkäyttöoikeus annetaan myös puheenjohtaja Maria Lammentaustalle.

8§ Kokous päätettiin klo 17.21

Marko Ketoja                                                           Maria Lammentausta
puheenjohtaja                                                          sihteeri

Sami Vainila                                                               Pia Juola
pöytäkirjantarkastaja                                               pöytäkirjantarkastaja

Kategoriat: Yleinen