Venäjänajokoirayhdistys ry                                                             PÖYTÄKIRJA
Paikka: Puolanka                                                                              6.12.2018

1. Kokouksen avaus: Kati Kohtamäki avasi kokouksen klo 19.03.
2. Puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa / ääntenlaskijaa: Puheenjohtajaksi valittiin Marko Ketoja, sihteeriksi Maria Lammentausta, pöytäkirjantarkastajiksi /ääntenlaskijoiksi Jari Raiskio ja Jori Kohtamäki.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouskutsu tullut ajallaan kaikille ja paikalla on riittävästi jäseniä (paikalla 14, valtakirjoja 47), joten kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
5. Pevisa-esityksen hyväksyminen (Liite 1. Pevisa): Pevisa-esitys hyväksyttiin ja se viedään SAJ:n vuosikokoukselle esitetyssä muodossa.
6. Muut asiat:
Kysyttiin ehtiikö Pevisa-esitys SAJ:n seuraavaan kokoukseen, Ketoja totesi että ehtii.
Kysyttiin koska aikaisintaan on voimassa: Ketoja kertoi, että aikaisintaan vuonna 2020, jos kennelliitto sen lopulta hyväksyy.
7. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11

Marko Ketoja                                                                        Maria Lammentausta
Puheenjohtaja                                                                      Sihteeri

Jari Raiskio                                                                          Jori Kohtamäki
Pöytäkirjantarkastaja                                                         Pöytäkirjantarkastaja

 

Kategoriat: Yleinen