Venäjänajokoirayhdistys ry                                                             PÖYTÄKIRJA
Paikka: Puolanka                                                                               6.12.2018

1. Kokouksen avaus: Kati Kohtamäki avasi kokouksen klo 20.00.
2. Puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa / ääntenlaskijaa: Puheenjohtajaksi valittiin Marko Ketoja, sihteeriksi Maria Lammentausta, pöytäkirjantarkastajiksi /ääntenlaskijoiksi Jari Raiskio ja Jori Kohtamäki.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Jäsenet vaatineet ylimääräistä kokousta pidettäväksi, hallitus katsonut, että nimilista saapunut 7.12 joten 30vrk täyttyy, paikalla riittävästi väkeä, joten kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (14 paikalla, valtakirjoja 47).
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
5. Venäjänajokoirayhdistyksen toimihenkilöiden luottamus ja erottaminen (Liite 2 Kati Kohtamäen hallitukselle toimittava vaade ja hänen tekemä nimilista allekirjoittaneista): Puheenjohtaja totesi, että Kati Kohtamäki välitti hallitukselle hänelle toimitetun listan. Todettiin, että hallituksen tulee kantaa vastuunsa. Todettiin myös, että viime päivinä monta hallituksen jäsentä on eronnut ja siksi on tehtävä välitilinpäätös ja vanhan hallituksen on toimitettava kaikki tarpeellinen aineisto välitilinpäätöstä varten uudelle hallitukselle. Päätettiin, että kokouksen kohdassa 5 valittavat toiminnantarkastajat toimivat myös välitilinpäätöksen tarkastajina. Vanha hallitus toimittaa 31.12.2018 mennessä kaiken tarvittavan aineiston uudelle hallitukselle välitilinpäätöstä varten. Päätettiin, että hallituksessa jatkaa ne, jotka eivät ole eronneet ja he kutsuvat koolle mahdollisimman pian yleisen kokouksen paikalle päättämään uudesta hallituksesta. Puheenjohtajan tehtävät ottaa siksi aikaa hoitaakseen Kati Kohtamäki. Hallituksessa jäljellä Jari Raiskio, Kati Kohtamäki ja Jussi Tarkkala (toiminut Juha Tolosen varajäsenenä ja Tolonen eronnut).
6. Vastustus rotujärjestöksi hakeutumisesta: Esitettiin, että rotujärjestöksi hakeutumisesta vetäydytään. Esitystä kannatettu. Asia päätetty.
7. Toiminnantarkastajien valinta: Tarja Pakkanen ja Merja Pääkkönen eivät ole suostuneet. Heikki Savolainen ja Maria Lammentausta jäävejä toimimaan tehtävässä, koska ovat olleet mukana toiminnassa. Riitta-Liisa Auvista ja Anne Vornasta ehdotettu ja kannatettu. Heidät valittu. Ojalan Irmaa ja Ketojan Markoa valittu varalle.
8. Muut asiat: Ei muita asioita.
9. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.

Marko Ketoja                                                           Maria Lammentausta
Puheenjohtaja                                                         Sihteeri

Jari Raiskio                                                             Jori Kohtamäki
Pöytäkirjantarkastaja                                            Pöytäkirjantarkastaja

Kategoriat: Yleinen