Venäjänajokoirayhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 27.4.2019 klo 14.00 yhdistyksen perustamispaikassa, Oikarissa, Oikarintie 62, Uurainen.  Täytekakkukahvit.

Asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

10. Käsitellään hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi:

Yhdistyksen sääntöjen kohta 3: Vuosijäsenet, ainaisjäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Ehdotetaan muutettavaksi: Vuosijäsenet, ainaisjäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus jäsenmaksun kirjautumisen jälkeen seuraavassa kokouksessaan.

Sääntöjen kohta 9: Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosijäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja ainais- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on mahdollisuus edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä valtakirjalla, kuitenkin enintään viisi (5) valtakirjaa/henkilö.

Ehdotetaan muutettavaksi: Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosijäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja ainais- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on mahdollisuus edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä valtakirjalla, kuitenkin enintään yksi (1) valtakirja/henkilö. 

11. Käsitellään muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallitus 19.2.2019

Kategoriat: Yleinen