Vuoden venäläinen-kiertopalkinnon säännöt

 

VUODEN VENÄLÄINEN -kiertopalkintosäännöt
Vuosittain jaettava Vuoden Venäläinen -kiertopalkinto jaetaan suurimman pistemäärän
saavuttaneelle Venäjänajokoirayhdistys ry:n jäsenen omistamalle venäjänajokoiralle. Jatkuva
kiertopalkinto.

Koiran omistaja ilmoittaa tulokset hallitukselle maaliskuun 15 päivään mennessä k.o. päivä mukaan
lukien. Tulokset ilmoitetaan kilpailukausittain.

Palkinnon voittaneen koiran omistaja toimittaa palkinnon omalta osaltaan kaiverettuna seuraavaan
vuoden Venäjänajokoirayhdistyksen vuosikokoukseen.

Tasatuloksen tullen voittaja selvitetään seuraavasti alla mainittua järjestystä käyttäen:
1. Koira jolla on pistelaskuun oikeuttavien koetulosten keskiarvo korkeampi.
2. Koira jolla on korkeampi yksittäinen ajokokeen tulos.
3. Jos tulos on tasan, nuorempi koira voittaa

Kilpailupisteitä koira saa seuraavasti:

AJOKOKEET
AJOK/KEAJ 1   30 pistettä
AJOK/KEAJ 2   20 pistettä
AJOK/KEAJ 3   10 pistettä
Paljaan kelin tulos nostaa pistemäärää viidellä (5) pisteellä. (Ei AJOK/KEAJ 0 tulosta)
AJOK/KEAJ 0   2 pistettä

NÄYTTELYT
ERI                   8 pistettä
EH                    6 pistettä
H                       3 pistettä

Pistelaskussa huomioidaan yksi näyttelytulos, sekä viisi koetulosta päättyneeltä kilpailukaudelta.
Vain Suomessa saavutetut tulokset huomioidaan. Koetulokset huomioidaan sinä vuonna alkavan
kilpailukauden alusta kun koira täyttää kolme vuotta.
HUOM! Kilpailukausi on 1.3 – 28 (29).2.