Venäjänajokoirayhdistys ry
Venäjänajokoirayhdistys ry


Kennel.fi

 

 

 

 

 

Venäjänajokoirayhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 25.5.2024 päänäyttelyn jälkeen Oikarin tilalla, Oikarintie 62, Uurainen.

Asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 10. Päätetään PEVISA- ohjelman jatkamisesta vuosille 2026-2028. Hallitus esittää jatkamista nykyisellä PEVISA-ohjelmalla: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvausten alaikäraja on 12kk. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25% viidestä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan SKL:n tiedossa olevat esivanhemmat. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
 11. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
 12. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!                Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallitus

Tämä sivusto on rakennettu Kennel.fi -kotisivujärjestelmällä.

Kaakon Nettipalvelu Oy