JTO-esitys

Venäjänajokoiran jalostuksen tavoiteohjelma-esitys (pdf-tiedosto)

PEVISA-esitys

Venäjänajokoirayhdistyksen hallituksen ja jalostustoimikunnan esitys venäjänajokoiran PEVISA-ohjelmaksi
(voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen)

  • Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla
  • Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija
  • Koirilla täytyy olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, joka on saatu koiran täytettyä 12 kk. Siitokseen voi käyttää A/B-lonkkaisia koiria, sekä C-lonkkaista, jolloin toisen käytettävistä koirista on oltava A- tai B- lonkkainen.
  • Ulkomailta tuoduilla koirilla täytyy olla lonkkakuvauslausunnon lisäksi kuvattuna kyynärät. Kyynärlausunnossa vähintään 1, jolloin sitä voi käyttää siitoksen 0 kyynärlausuntoisen kanssa, sekä silmät peilattuna. Silmälausunto on voimassa alle vuoden ikäisenä kuvattuna vuoden. Kyynärlausunto on oltava annettu koiran täytettyä 12 kk.
  • Jalostukseen käytettävän koiran täytyy olla rotumääritelmän mukainen ja sillä täytyy olla näyttelypalkinto (vähintään H) sekä luonteesta maininta 1 tai ”käsiteltävissä” ennen ensimmäistä astutusta.
  • Jälkeläismäärä nartuilla 3 pentuetta tai jos on rodunomainen koepalkinto: 5 pentuetta. Uroksilla 3 pentuetta tai jos on rodunomainen koepalkinto (AJOK, KEAJ tai ilves/karhu taippari) suoritettu: 5 pentuetta. Jälkeläismäärä voi uroksilla olla suurempi, jos omistaja hakee koiralleen suurempaa jälkeläismäärää ja vahvat perusteet löytyvät. Lausunto on haettava rotujärjestöltä ja rotua harrastavalta yhdistykseltä.

 

Kategoriat: Yleinen