Venäjänajokoirayhdistys ry. KOKOUSKUTSU

Venäjänajokoirayhdistys ry:n vuosikokous (ylimääräinen kokous) pidetään sunnuntaina 9.8.2020 klo 13.00 Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen toimintakeskuksessa, Koskenmaassa, Rekiläntie 651, Kannus.

Tarjoilua. Tervetuloa!

Asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. Käsitellään Suvi-Saija ja Reijo Kosken ehdotus:
Ehdotamme, että yhdistyksessä siirryttäisiin jäsentiedotelehdessä digiversioon. Tai yhdistys ottaisi selvää digilehden mahdollisuudesta ja kustannuksista versus painettu jäsentiedotelehti. Voisiko yhdistys suorittaa jäsenkyselyn lehdessä tai facebookissa digilehden halukkuudelle? Jos säästö olisi huomattava, nämä säästyneet varat voisi kohdentaa yhdistyksen edistämiseen ja tapahtumiin. ”
11. Käsitellään muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallitus 20.2.2020