Venäjänajokoiran PEVISA-ohjelma

Voimassa 1.1.2020-31.12.2022

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvauksen alaikäraja on 12 kk. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ulkomaisia uroksia koskevan poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä kyynärnivelkuvaustulosta.

Kategoriat: Yleinen