Venäjänajokoirayhdistys ry. KOKOUSKUTSU

Venäjänajokoirayhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 27.5.2023 klo
10.00 Haapajärvellä, Siiponkosken Jokikeskuksessa, Siiponkoskentie 220, 85200
Haapajärvi

Asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä
  päätöstä
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallitus

9.3.2023

Kategoriat: Yleinen