Jalostustietoa

Venäjänajokoiran jalostusohje

7.4.2001 hyväksytty jalostusohje

Rodunjalostuksessa pyritään luonteeltaan tasapainoiseen ja terverakenteiseen koiraan joka on metsästyskäytössä monipuolinen ajaen jänistä ja kettua. Jalostuksen painopisteenä pidetään hyvien metsästysominaisuuksien vahvistamista, päämääränä nopeahakuinen, sitkeästi ajava ja kaunisääninen venäjänajokoira.

Koska meidän nykyinen venäjänajokoirakanta on kehittynyt hyvin kapealta jalostuspohjalta, on erityistä huomiota kiinnitettävä geenipoolin laajentamiseen jotta varmistetaan kannan terve kehitys tulevaisuudessa.

1. Rodun elinvoiman lisääminen

1.1 Vähentämällä sukusiitosastetta.

 • Vierassukuisten tuontikoirien käytöllä.
 • Yksittäisten urosten käyttö siitokseen pidetään kohtuullisena.
 • Perustetaan kattava tiedosto, jonka avulla tahaton sukusiitos voidaan estää.

1.2 Käytettävissä olevan jalostusmateriaalin tehokas käyttö.

 • Tiedostoon perustuva järjestelmä astutusten suunnitteluun.
 • Siitokseen käytettävien urosten lukumäärän pitäminen mahdollisimman lähellä narttujen määrää.
 • Samaa yhdistelmää ei uusittaisi kuin poikkeustapauksessa.

1.3 Siitoskoirien tasosta huolehtiminen.

 • Pidetään rekisteriä sairauksista ja vioista.
 • Reagoimalla nopeasti esiin tuleviin ongelmiin.

2. Luonne

2.1 Tavoitteena käytökseltään tasapainoinen ja eloisa koira.

 • Selvästi arat ja vihaiset karsittava siitoskäytöstä.

3. Käyttöominaisuuksien parantaminen

3.1 Varmistamalla käyttöominaisuudet ennen siitokseen käyttöä.

 • Ensisijaisesti kokeisiin osallistumalla.
 • Myös muulla luotettavalla tavalla toteaminen voidaan hyväksyä, erityisesti nuoren koiran ensimmäisen siitoskäytön kohdalla.
 • Nuorilta lupaavilta koirilta ensimmäinen pentue mahdollisimman aikaisin, periyttämiskykyjen testaamiseksi.

3.2 Valitsemalla tuontikoirat hyvistä käyttökoirasuvuista.

 • Käyttämällä apuna tuonnissa venäläisiä jalostusneuvojia.
 • Tuomalla vain käyttökokeissa palkittujen vanhempien pentuja, tai että vanhemmat on suomalaisten toimesta testattu.

4. Ulkomuoto

4.1 Jalostusohjeena pidetään venäjänajokoiran rotumääritelmää.

 • Yhteistyössä venäläisten ulkomuototuomareiden kanssa pyritään rotumääritelmän tulkinta pitämään oikeana.
 • Tärkeimpinä yksityiskohtina pidetään hyvää karvapeitettä ja tiivisrakenteisia kestäviä käpäliä.