Pentuvälityksen säännöt

 • Astutus- / pentueilmoitus on yhdistyksen jäsenille ilmainen. Ei jäsenille ilmoituksen julkaisuhinta 20€, joka maksetaan ennen ilmoituksen julkaisua. Ilmoitus julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenlehdessä.
 • Jalostusneuvontapyyntö tulee olla kysyttynä ennen astutusta.
 • Kasvattaja ilmoittaa astutuksesta ja pentujen syntymästä pentuvälittäjälle. Julkaistavassa ilmoituksessa tulee ilmetä onko yhdistelmällä jalostussuositus.
 • Kasvattaja myös huolehtii ilmoituksen päivityksistä ilmoittamalla pentuvälittäjälle 1 kuukauden välein pentuetilanteen. Päivittämätön ilmoitus poistuu.
 • Pentuvälityksessä olevat pentueet jaetaan 3 kategoriaan:
 • – A-lista: pentueet joiden vanhemmat täyttävät pevisa ehdot ja molemmilla vanhemmilla    on koe- ja näyttelytulos.
  – B-lista: pentueet joiden vanhemmat täyttävät pevisa ehdot ja molemmilla vanhemmalla    on koe- tai näyttelytulos.
  – C-lista: pentueet joiden vanhemmat täyttävät pevisa ehdot.

 • Koetuloksella tarkoitetaan AJOK-, KEAJ-, Ilvesajokoe- sekä karhutaippari-tulosta.