Yhdistyksen toimintaan liittyviä sääntöjä

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Venäjänajokoirayhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Venäjänajokoirayhdistys ry.

Yhteystiedot: www.venajanajokoirayhdistys.net

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sami Vainila, vak.jasenasiat@gmail.com, p. 040 218 5361

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä tarpeelliset tiedot jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilöiden yksilöintitiedot: jäsenen nimi ja yhteystiedot eli postiosoite, puhelin ja sähköpostiosoite.

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään teknisesti suojattuina. Jäsenhallintasovellukseen on pääsy vain jäsensihteerillä, jolla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Mahdolliset paperilla olevat tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.