Bravo Ylösottaja – kiertopalkinnon säännöt

1) Palkinto on tarkoitettu venäjänajokoiran hyvän ylösottokyvyn ylläpitämiseksi ja edelleen jalostamiseksi.
2) Palkinto luovutetaan vuosittain Venäjänajokoirayhdistys ry:n vuosikokouksessa.
3) Palkinnosta kilpailevan koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen.
4) Nopein ylösottaja voittaa palkinnon. Nopeus lasketaan siten, että hakuaikojen summa jaetaan hakuerien summalla. Esim. hakuajat 21, 13, 6, 52 min. yht. 92 min. jaettuna neljällä = 23min. Myös tuloksettomat haut tulee ottaa huomioon. Luopumiseen tai sulkemiseen päättyneitä koekäyntejä ei huomioida. Osallistuminen edellyttää vähintään kahta koekäyntiä/ko. koekausi, ylärajaa ei ole.
5) Hakunumerolla ei ole vaikutusta tulokseen, aika on lahjomaton.
6) Jos kahdella koiralla ylösottojen nopeus on sama, voittaa se, jolla on laskussa mukana olevia hakueriä enemmän. Jos edelleen menee tasan, voittaa koirista nuorempi.
7) Palkinnosta kilpaillaan koekausittain.
8) Palkinnon voittaja kaiverruttaa palkintoon koiran virallisen nimen, rekisterinumeron, omistajan nimen sekä pistemäärän. (Esim. 23 min., kuten esimerkissä.)
9) Palkinto on toistaiseksi kiertävä.
10) Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia palkinnon luovuttaja tai hänen edustajansa yhdessä Venäjänajokoirayhdistyksen hallituksen kanssa.

Palkinnon luovuttaja Raimo M. Viljanmaa

KAJAANI 10.03.2010

Sääntömuutokset hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.2.2021.