Vuoden venäläinen-kiertopalkinnon säännöt

Vuosittain jaettava Vuoden Venäläinen -kiertopalkinto jaetaan suurimman pistemäärän saavuttaneelle Venäjänajokoirayhdistys ry:n jäsenen omistamalle venäjänajokoiralle. Jatkuva kiertopalkinto.

Tulokset huomioidaan kilpailukausittain.

Palkinnon voittaneen koiran omistaja toimittaa palkinnon omalta osaltaan kaiverrettuna seuraavan
vuoden Venäjänajokoirayhdistyksen vuosikokoukseen.

Tasatuloksen tullen voittaja selvitetään seuraavasti alla mainittua järjestystä käyttäen:
1. Koira, jolla on pistelaskuun oikeuttavien koetulosten keskiarvo korkeampi.
2. Koira, jolla on korkeampi yksittäinen ajokokeen tulos.
3. Jos tulos on tasan, nuorempi koira voittaa

Kilpailupisteitä koira saa seuraavasti:
AJOKOKEET
AJOK/KEAJ 1 30 pistettä
AJOK/KEAJ 2 20 pistettä
AJOK/KEAJ 3 10 pistettä
Paljaan kelin tulos nostaa pistemäärää viidellä (5) pisteellä. (Ei AJOK/KEAJ 0 tulosta)
AJOK/KEAJ 0 2 pistettä

NÄYTTELYT
ERI 8 pistettä
EH 6 pistettä
H 3 pistettä

Pistelaskussa huomioidaan yksi näyttelytulos sekä viisi koetulosta päättyneeltä kilpailukaudelta.
Vain Suomessa saavutetut tulokset huomioidaan. Koetulokset huomioidaan sinä vuonna alkavan
kilpailukauden alusta, kun koira täyttää kolme vuotta.
HUOM! Kilpailukausi on 1.3 – 28 (29).2.